Politika kvalitete i upravljanja okolišem

Mi ostvarujemo prepoznatljiv ugled kvalitetne i stručne tvrtke u području dizajna, proizvodnje i montaže proizvoda od stakla.
Naši proizvodi se odlikuju visokom kvalitetom i pouzdanošću, te su standard prema kojem se uspoređuju i vrednuju ostali.
Težimo da naši kupci i dobavljači u „STAKLOREZ BURIĆ“ d.o.o. imaju pouzdanog, sigurnog i stabilnog poslovnog partnera.

Pri izboru naših dobavljača određujemo zahtjeve kvalitete i zaštite okoliša, te stalno provjeravamo usklađenost sa istima.
Osiguravamo najbolje uvjete za rad, te mogućnost stalnog stručnog i osobnog usavršavanja svih radnika.
Također, veliku brigu posvećujemo zaštiti okoliša te smo usklađeni sa svim zakonskim i ostalim zahtjevima.
Posvećeni smo trajnom poboljšavanju sustava upravljanja i poduzimamo sve potrebne mjere kako bi spriječili bilo kakvo onečišćenje okoliša.

Važna zadaća svih radnika je realizacija ciljeva kvalitete i zaštite okoliša, pri čemu svaki radnik daje svoj doprinos kvaliteti naših proizvoda i prihvatljivom utjecaju procesa na okoliš.
Težište svih aktivnosti postavljeno je na uklanjanje neuskladivosti koje se javljaju u procesu, pri čemu prioritet imaju preventivne radnje i stalna kontrola svih radnih aktivnosti.

 

U Pregradi, 05.12.2012.                                                                                                Direktor: DENIS BURIĆ